Doel, structuur en werking
 


“BEURSBELEGGEN IN RENTELOZE TIJDEN”

Dit is het enige alternatief dat nog rest voor de particuliere belegger om een volwaardig rendement te bekomen voor zijn vrij kapitaal.

Het VCIB helpt om risico’s te vermijden door strikt “methodisch” te beleggen.


Rijksuniversiteit Gent, zaal A, Plateaustraat  - 16 maart 2017

330 jong-afgestudeerde ingenieurs (A.I.G) wonen met grote interesse
een uiteenzetting bij van ir.Pierre Van der Vennet, voorzitter VCIB
                                                   
***
Reeds 5 sukesvolle roadshows hadden plaats doorheen Vlaanderen te Oostakker, Kortrijk, Lummen, Asse en Edegem
“Vraag en antwoord”- debatavond met ir.Pierre Van der Vennet

Moderator : Karel Cambienn de weekend van 20 juni verscheen in de "Krant van West-Vlaanderen" een interview met Pierre Van der Vennet  door Karel Cambien 


klik
hier om krantartikel te openen.

Indien u interesse hebt om meer te weten te komen over de werking van het VCIB,  neemt u vrijblijvend contact via info@vcib.be of tel 056/224.336


Uitdaging 2019 :
Gaat u mee voor minstens        
 20% netto jaarrendement? (*)
 
beursbeleggen is het enige alternatief dat nog rest om een goed rendement te behalen van uw kapitaal !!!
Elke spaarder zou dit  moeten aanleren en (voorzichtig) proberen.
(*) in 2017 haalden we 50% netto !!!
De "VCIB-Methodiek 2019"

TRENDBELEGGEN OP SYSTEMATISCHE WIJZE
Behaal met grote zekerheid meer dan 

20% netto jaarrendement!
met backtesting over 10 jaar : van 2005 tot heden!
eenvoudig en door iedereen toepasbaar!


Zó rendabel beleggen met deze onklopbare "termijn/trend"-methode, kan iedereen leren bij het VCIB !
Doorbreek de "verroeste en verouderde" manier van beleggen!
De VCIB-belegger kan 
        - rendement halen zowel bij dalende als stijgende beurstrend.
        - voldoende spreiding bekomen zelfs met kleine kapitalen vanaf 5.000€

  Deze methodiek heeft ook de unieke eigenschap dat de factor "keuze, geluk, chance enz.." tot een minimum herleid is, waardoor er een veel grotere zekerheid ontstaat om het beoogde hoge jaarrendement te behalen. Dit werd grondig getest over 10 jaar. Deze resultaten kunnen - bv tijdens de opleiding of op specifieke aanvraag - door iedereen ingezien worden.  


  Volg nu de unieke opleidingscursussen : heel begrijpelijk gedoceerd (ook voor starters) door een ervaren beursbelegger en rechtstreeks op de dagelijkse praktijk gericht.
  Zie de beschrijving van de "VCIB-Methodiek 2019" verder in het luik "opleidingsprogramma" op deze site.


  Kies uw cursus uit het lopende opleidingsprogramma (zie keuzepagina 2). Volgende reeks cursusdagen :  zie luik "opleidingsprogramma"

  Iedereen is steeds welkom in de grootste "open" beleggingsclub van Vlaanderen !
  Het VCIB is jaren vooruit op alle andere vormen van beursbeleggen voor particulieren!
  Kom, controleer, overtuig uzelf en test persoonlijk de "VCIB-Methodiek 2018 !

  Doel, structuur en werking

  Het Vlaams Centrum voor Internet-Beleggers (VCIB) is een particulier initiatief zonder enig commercieel doel en onafhankelijk van enige financiële instelling. Het centrum wil alle particuliere beleggers samenbrengen die via beurshandel een hoger rendement uit hun beleggingen willen halen. In elke Vlaamse provincie zijn er open VCIB-beleggingsclubs, waar zowel startende als ervaren beursbeleggers welkom zijn


    

   het VCIB heeft zijn vaste stek in de
   multimediazaal van het restaurant
  Botchka  te Kuurne

   de Kuurnse burgemeester Carl Verheecke
  onthult  de VCIB-naamplaat  op 5 juni 2007


  Van start tot heden : doorheen 10 dolle beursjaren...

  Onder de stichters-initiatiefnemers heeft voorzitter Pierre Van der Vennet zich als de "locomotief" ontpopt van de huidige clubwerking. Hij is burgerlijk ingenieur, mathematisch sterk in technische analyse van beursgrafieken en doorwinterde trend-trader. Hij weet zich omringd door een tal van enthousiaste leden met heel wat beurservaring.

  Sedert de start - eind april 2006 - kan het VCIB bogen op heel ruime bekendheid onder de Vlaamse beursbeleggers. Meer dan 250 beleggers kennen als “actief lid” de clubwerking met halfmaandelijkse werkvergaderingen. Het VCIB mag zich terecht de grootste open beleggingsclub in Vlaanderen noemen! Het VCIB is ook de meest bekende “open beleggingsclub” van het Vlaamse land geworden door zijn regelmatige seminaries voor het grote publiek én zijn unieke en praktijkgerichte beurscursussen. Meer dan 1000 beleggers ontvangen de sterk gegeerde maandberichten!

  Op 25 februari 2015 had ook de eerste werkvergadering plaats van de jongste club : "Centre Boursier Internet Charleroi" of "CBIC". Met meer dan 25  ervaren leden is dit meteen een stevige stap over de taalgrens. Alle werkvergaderingen en opleidingscursussen zijn er Franstalig. 

  Na een lange jarenlange periode van intern studiewerk - de ontwikkeling van de VCIB-Methodiek - wil het VCIB zich voortaan meer ontbolsteren naar buiten toe om de particuliere beleggers te helpen bij het behalen van goede beleggingsresultaten.

  Het VCIB wil ook door zijn interactieve clubwerking tegemoet komen aan de grote behoefte onder de populatie om

  1) het “eigenhandig beursbeleggen via internetbanken” grondig aan te leren.

  2) Een betrouwbare en getoetste methodiek te beheersen hoe je de beste stijgende aandelen/trackers kiest en het juiste koop- en verkoopmoment bepaalt.

  3) De overvloed van beursinformatie op systematische wijze te kunnen verwerken.

  4) Een klankbord of ontmoetingsplatform te hebben waar men zijn persoonlijke visie op vlak van beursbeleggen kan toetsen.

  5) De broodnodige in- en uitstapsignalen te geven aan zijn leden om met hun eigen persoonlijke portefeuille de zelfde schitterende resultaten te bekomen als met de club-moederportefeuille. Telkens als in de clubportefeuille een aan- of verkoop wordt gerealiseerd ontvangen alle “actieve” leden een email met alle details.

  Het VCIB biedt met zijn “open-club”-formule een heel bevredigend antwoord en een zeer lage-kosten-oplossing voor al deze noden. Het VCIB verzorgt ook een uitgebreid opleidingsprogramma, waar zowel leden als kandidaat-leden welkom zijn, want het “on-line beleggen” kan je leren...

  Waar liggen uw voordelen bij het VCIB?

  De huidige opbrengst van spaarboekjes en liquide geldmiddelen is in de klassieke spaarformules bij de banken zo tergend laag, dat iedereen zoekt om op andere manieren meer opbrengst uit zijn spaarkapitaal te verwerven. Meer rendement -zoals bij beleggen in aandelen- houdt meestal ook meer risico in. Het doel van het oprichten van deze investmentclubs is juist het risico voor de particulier bij het individuele beleggen in aandelen tot een uiterste minimum te leren beperken


  Vijf grote veranderingen sedert begin 2000 hebben een revolutie te weeggebracht in de beleggerswereld :

  • In tegenstelling met enkele jaren geleden kan elke belegger vandaag, dank zij de nieuwste informatie-technologie, beschikken over een ongelooflijke hoeveelheid basisinformatie over de beursgenoteerde bedrijven. Tientallen links naar advies- en beleggingsinstanties laten toe een zeer brede kijk te krijgen op de te volgen aandelen.
  • Intrede van de ETF's (ook “trackers” genoemd) : deze nieuwe beleggingsinstrumenten combineren alle voordelen van de klassieke beleggingsfondsen (spreiding, sectorgerichtheid en flexibiliteit) met de voordelen van aandelen (dag-continue verhandeling op de beurs, lage beurskosten, flexibiliteit, hoogrendement). De belegger schakelt hiermede ook de kostelijke bemiddeling van aandelenfondsen door de grootbanken uit! De "short-trackers" binnen de ETF-families laten ook toe om ook bij dalende beurs prachtige  prachtige winst binnen te halen.
  • Verschillende online-beleggingsbanken (Binckbank, Keytrade, Bolero, Alex, Fortuneo, Interactive Brokers, Cortal Consors...) bieden een zeer uitgebreid instrumentarium aan voor de uitbouw en opvolging van een eigen aandelen-portfolio. Zo wordt aankopen en verkopen van aandelen herleidt tot enkele drukken op de toetsen van de thuis-PC. U ziet dagelijks het rendement van uw belegging en u hoeft geen slapeloze nachten meer omdat uw geld in geen ondoorzichtige "black-box"-systemen zit van afstandelijke financiële instellingen. U kunt onmiddellijk ingrijpen wanneer de belegging de verkeerde kant uitgaat.
  • de verhandelingen op de beurs kunt u nu bij de online-brokers tot tienmaal goedkoper uitvoeren dan vroeger (en nu???) bij de grootbanken. Tijdig in- en uitstappen - bijna zonder kosten - is een nieuw "instrument van flexibiliteit" dat de particuliere belegger nu ter beschikking staat. Dank zij specifieke instrumenten als CFD's (Contract for Difference) kunt u ook de dure beurstaksen vermijden. ETF's vallen uiteraard  buiten de speculatietaks. Zo vermijdt u - volkomen legaal - volledig elke vorm van taxatie!
  • in de tweede helft van 2017 heeft de club zich toegespitst op de studie van de crypto-valuta. Enerzijds wordt gebruik gemaakt van het enorm groeipotentiaal van deze specifieke beleggingswaarden, maar anderzijds geldt hier ook een heel voorzichtige benadering, om het mogelijke risico te beperken. De VCIB-Methodiek is hier perfect toepasbaar om succesvol te presteren.

  Bij beleggen is het belangrijkste het bijzonder snel inspelen op pas gebeurde of aankomende veranderingen van de koers. De juiste beslissing nemen aan de hand van die grote hoeveelheid informatie is vandaag de kern van beleggen. Beleggen is niet meer “spelen op de beurs”; het is een zuivere beheerstechniek geworden, een echte “decision-making” : genoeg informatie verzamelen om op het beste ogenblik te kopen en na voldoende rendement tijdig te verkopen.

  Het persoonlijk beheer van een portfolio van een 10-tal aandelen of enkele ETF's (internationaal strategisch gespreid over de meest rendabele sectoren) is voor de meeste online-beleggers heel goed haalbaar.

  Wanneer U er echter alleen voor staat, kunnen irrationele, emotionele of impulsreacties U vroeg of laat parten spelen. Wanneer u in groepsverband werkt staat u er nooit alleen voor om uw beslissingen te nemen : het wordt zelfs bijzonder comfortabel wanneer u met alle vragen of onzekerheden steeds terecht kunt bij een groep van geïnformeerde en geïnteresseerde vrienden.

  Keuze van de beleggingswaarden : Het VCIB laat zich niet beïnvloeden door de vele analisten en beleggingsinstanties die meestal onder invloed staan van hun sponsors en broodheren om allerlei adviezen te geven die niet volledig ten voordele zijn van de kwetsbare belegger. Het VCIB is een volkomen onafhankelijk organisatie ontsproten uit  én enkel ten voordele van  de particuliere beleggers.  Op een systematische wijze kiezen we onze aandelen en trackers uit 8 beleggingspolen :

  1. index-, sectortrackers en aandelen (met bijzondere aandacht voor de groeilanden):
  2. trackers op olieproducten en schaliegas
  3. trackers landbouwgrondstoffen
  4. trackers op edelmetalen (vooral zilver)
  5. trackers op staatsobligaties (vooral US treasury bonds 10j)
  6. trackers op euro/dollar-koers  en crypto-valuta
  7. trackers op de groeilanden (soms sterk afwijkend tov westerse beurindexen : China, Rusland, Brazilië...)
  8. speciale trackers op de VIX : "volatiliteitsindex of beursangst" : een specifieke tracker vertoont - bij definitie - gedurende 80% van de jaartijd een stijgprofiel. Dit is het echte VCIB-"goud-haantje".

  Deze 8 groepen vertonen niet altijd gelijktijdig de zelfde trend. Aangezien er altijd wel één beleggingspool is tussen dat achtal, waarbij de criteria voldoen aan de "ideale instap" ("long" of "short"), kunnen we telkens ook het maximale rendement beogen bij elke "trend-instap". Wie enkel in aandelen belegt heeft slechts 1 trend “long”; de VCIB-benadering heeft 16 mogelijkheden : 8 niet-gecorreleerde domeintrends x2 (zowel “long” als “short”)! Zo hebben wij de mogelijkheid om tezelfdertijd in gemiddeld 4 à 6 “posities” te beleggen.

  Elk van de 8 beleggingsdomeinen wordt beheerd door een gekozen “domeinchef” die met zijn “crew” een studiegroep vormt om de nodige verklaringen te vinden bij elke nieuw ontstane trend, “long” of “short”. Hij volgt de “trackers” op van zijn domein en informeert het “executief comité”(EC) wanneer zich een “ideale instap” of een “uitstap volgens de regels” voordoet. Het EC bestaat uit de voorzitter en 2 gekozen Methodiek-specialisten, die de beurshandelingen uitvoeren in de clubportefeuille. In elke maandelijkse provinciale werkvergadering worden de portefeuillehandelingen gecontroleerd en geanalyseerd (zie VCIB-organigram hieronder).

  Het “Vlaams Centrum voor Internet beleggers” bestaat uit twee niveaus :

  Niveau 1 : het kandidaat-clublidmaatschap

  De VCIB-beleggingsclubs in elke Vlaamse provincie staan open voor iedereen die interesse heeft om kennis te maken met het beursbeleggen. Het VCIB heeft een expliciete “lage drempel” om alle beleggers en belangstellenden toch de kans te geven om te leren hoe zij een duidelijke meerwaarde met aandelen/trackers kunnen behalen.

  Het kandidaat-lid vraagt per email om eens aan een werkvergadering in zijn provincie deel te nemen. Zo kan hij zich een beter beeld vormen van wat samenwerkende beleggers kunnen bereiken. Dan volgt een periode van ongeveer 3 maanden kandidaat-status. In die periode heeft hij de kans om de nodige bijscholing te volgen op vlak van technische en fundamentele analyse om zich vertrouwd maken met de specifieke VCIB-methodiek van het trendbeleggen. In dit stadium neemt hij nog geen deel aan de groepsportefeuille.

  Niveau 2 : het volwaardig-clublidmaatschap

  Na een kandidatuurperiode van 3 maanden maakt men de overstap naar een volwaardig clublidmaatschap. Het principe van “beleggingsclub” noodzaakt dat elk lid ook participeert in de groepsportefeuille. Om de leden - in deze crisistijden – niet af te schrikken wordt de verplichte minimum-particpatie op 500€ gesteld. Bij de vroegere minimum instap van 5000€ lag de lat wel te hoog om iedereen te doen participeren. Voortaan is elk “volwaardig lid” dus ook participant. Het VCIB wil hier “het echte basisprincipe van de klassieke beleggingsclub” huldigen dat - hoe klein ook de persoonlijke investering maar is – alle leden samen er hun gezamenlijke inleg (leren) beheren. Daardoor voelen ze zich ook meer betrokken om de beleggingstechnieken steeds verder te blijven verbeteren.

  De kandidaat-leden kunnen – na het volgen van de doorgedreven, maar heel praktijk gerichte beursopleiding – het VCIB lidmaatschapp aanvragen :

  <!-Web”-lid” : heeft geen verplichting om regelmatig de werkvergaderingen bij te wonen, maar betaalt een club-jaarbijdrage, gefactureerd aan 144€+btw. Dit is een ideale (en beterkope) formule voor wie weinig tijd heeft, veraf woont of avondritten bij slecht weer wil vermijden. Het web-lid bekomt de perfecte beleggingssignalen : telkens een aan- of verkoop gebeurt in de clubportefeuille wordt een ogenblikkelijke email verstuurd door de internetbroker, nadien gevolgd door een verklarende email vanuit de club. Driemaal per maand ontvangt het lid ook de “VCIB-Signaal”,  met technische en fundamentele analyse van de 8 VCIB-beleggingsdomeinen. Als hij naar de provinciale werkvergadering komt betaalt hij 15€ per meeting (eetmaal inbegrepen) en geniet het voordeel van de inspirerende en leerrijke interactieve werkvergaderingen, die het ideale klankbord vormen voor de gemotiveerde belegger.

   Cl    Organigram.


  Uit de groep van de volwaardige leden wordt het “dagelijks bestuur” gekozen : de voorzitter en de vice-voorzitter-controller. Elke provincie heeft een gekozen voorzitter (met secretaris). Deze 8 leden vormen het overkoepelend “VCIB-bestuur”.

  Het VCIB verstrekt geen beleggingsadvies of doet niet aan vermogensbeheer.

  Het VCIB is een netwerk van meerdere beleggingsclubs die hun besluiten van de werkvergaderingen uitwisselen en doorgeven (binnen de werkvergaderingen of via de clubwebsite). Zo kan elk lid – binnen de clubstructuur - steunen op de conclusies van meer dan honderd andere clubbeleggers om zijn eigen visie en opinie te vormen om de clubgelden op de meest rendabele wijze te beleggen. Dit gezamelijk beleggen van clubgelden in beursaandelen moet gezien worden als een ernstige en praktische oefening om de methodiek van het specifieke trendbeleggen zo goed mogelijk aan te leren.

  Binnen de clubwerking beperken de beleggingsactiviteiten zich uitsluitend tot het beleggen van de clubgelden.

  Eén van de hoofddoelen is de leden de nodige technieken aan te leren om bij het beursbeleggen de mogelijke risico’s sterk te beperken. Wanneer de leden met die verworven deskundigheid zelf ook hun persoonlijke portefeuille beheren dan valt die activiteit onder hun eigen verantwoordelijkheid binnen hun persoonlijke privaatsfeer en volledig buiten de clubwerking van het VCIB.    

  Bescherming kapitaal in de groepsportefeuilles :
  Alle leden kunnen dagelijks de evolutie zien van hun participatie in de clubportefeuille bij de internetbank mits het gebruik van het desbetreffende wachtwoord. Twee gekozen leden én de voorzitter beschikken over de pincode van de clubportefeuille, zodat zij alleen - in afspraak met of in opdracht van de domeinchefs - beurshandelingen kunnen verrichten. De gelden kunnen door de 3 pinhouders vanaf de clubeffectenrekening (bij de internetbank) alleen maar naar een aparte "tegenrekening" in een gekozen grootbank worden overgeschreven. Op die rekening zijn 2 andere handtekeningen nodig van 2 andere gekozen leden-volmachtdragers - maar zeker verschillend van de eerstgenoemde pinhouders - om bedragen naar een privaatrekening van een lid over te schrijven. Door deze twee-trapsregeling onstaat een sterke beveiliging tegen mogelijke verdwijning van ledengelden.

  In de VCIB-“online-beleggers”-club komen zowel de meer ervaren belegger als de geïnteresseerde starter volledig aan hun trekken...

  De “VCIB-Methodiek 2019”
  = op "systematische wijze" winst genereren zowel bij stijgende als dalende beurstrend!

  of: Hoe komt met vrij grote zekerheid een globaal portefeuille-jaarrendement van minstens 20% binnen uw mogelijkheden te liggen?”

  De VCIB-Methodiek kende reeds een hele evolutie doorheen diverse stadia : telkens hebben de leden in onderlinge samenwerking de methodiek speciaal aangepast aan de typische trendontwikkelingen van die 10 voorbije (voor de beurs ook woelige) jaren :

  Stadium 1 : de oorspronkelijke VCIB-Methodiek is gebaseerd op “selecteren van specifieke stijgaandelen” voor de langere stijgtrend.

  Voorzitter Pierre Van de Vennet, burgerlijk ingenieur met jarenlange beurservaring, ontwikkelde vroeger reeds een eenvoudige maar zeer doeltreffende methodiek om met aandelen de hoogst mogelijke opbrengst te blijven oogsten. Telkens er zich een daalperiode of correctie voordeed werden de aandelen verkocht om de winsten niet te laten wegsmelten. Bij nieuwe stijgtrend werd ingestapt met opnieuw geselecteerde sterke “momentum-stijgers” .

  Met behulp van een jarenlang-beproefd mathematisch model, worden uit meer dan 1400 aandelen op de beurzen van Brussel, Amsterdam, Parijs en Frankfurt de aandelen met het hoogste én stabiele stijgmomentum voorgeselekteerd. Hieruit wordt dan met behulp van technische en fundamentele analyse een korf van 70 à 80 optimale aandelen gekozen. Tweemaal per maand wordt de korf geactualiseerd. Op analoge wijze worden ook de ETF's van diverse uitgevers gescreend. Deze topstijgers worden dan opgevolgd in een testportefeuille die voor alle leden toegankelijk is. Uit die testportefeuille wordt – in de werkvergadering - de uiteindelijke selectie gemaakt door de leden om groepsportefeuille samen te stellen

  Stadium 2 : aanvulling van de methodiek met “beleggen in dalende beurstrend met shorttrackers”

  Toen de beurs begin 2008 in een lange termijnsdaling terecht kwam, werd door enkele leden de techniek van de “inverse indextrackers” naar voor geschoven. Deze "trackers" stijgen naarmate de beurs daalt, gebaseerd op het feit dat de achterliggende bankuitgevers via "shorten" winst halen. Dit liet de club toe om ook tijdens de daalfases een mooi rendement te genereren. Deze trackers refereren op een volledige beursindex en bieden dan ook een betrouwbare spreiding en een geringere volatiliteit. Dit resulteerde tijdens de beurscrash van oktober 2008 zelfs in een superrendement van 40%.

  Ondertussen werden ook de overgangen tussen de stijg- en daaltrenden bestudeerd :

  1. Overgang van stijgen naar dalen : de “top”-schommeling tijdelijk stabiliseren door shorttrackers (ETF’s) bij te kopen om zo het juiste uitstapmoment voor de stijgaandelen te kunnen kiezen.
  2. Overgang van dalen naar stijgen : tijdig de shorttrackers verkopen en de “bodem”-ommekeer afwachten in “cash-positie”

  Stadium 3 : weerwerk tegen de extreme volatiliteit

  Eind 2008 en begin 2009 vroegen de extreem volatiele beurstrenden naar aangepaste technieken om de op hol geslagen beursindexen nog te kunnen volgen. Toen werd in de werkgroepen beslist om het trendbeleggen van “maanden”-scope naar de “2-weken”-scope te herleiden. Hierdoor konden de in- en uitstappen zuiver op basis van 4 specifieke indicatoren worden gesystematiseerd. Veel beleggers zullen die periode zeker als heel "moeilijk en uitdagend" ervaren hebben. Achteraf moeten we stellen dat beleggen bij zulke hoge volatiliteit maar tot weinig resultaat kan leiden.

  Stadium 4 : herstel van de beurzen sedert juli 2009 :

  Eenmaal de beursindexen terug boven de 200-daagse gemiddelde waren gestegen werd in de werkgroepen beslist om terug te keren naar de gewone VCIB-Methodiek. Ondertussen werd – op initiatief van enkele ervaren leden - de methodiek nog sterker betrouwbaar gemaakt door de inbreng van specifieke trendindicatoren, wiens parameters technisch werden geoptimaliseerd. De back-testing hiervan kan elke wetenschappelijke test doorstaan.

  Hier ligt het enorme contrast met de “oude klassieke beleggingsmethode van buy & hold” : in plaats van de opgestapelde winst uit de lange stijgperiodes te laten smelten als sneeuw voor de zon, bouwt de “VCIB-Methodiek” de winst verder op tijdens de krachtige daalperiodes.

  Stadium 5 : trendbeleggen met een "systeem" : dé "VCIB-Methodiek 2010"

  Vanaf 1 april 2010 wordt in alle VCIB-clubs over heel Vlaanderen de vernieuwde en performante "systematische wijze van beursbeleggen" toegepast : dé "VCIB-Methodiek 2010".
  Twee speciaal aangepaste indicatoren (Stochastics en CCI) konden ons voorheen vrij exact de "ideale instap" (zowel "long" als "short") aanduiden. Dat ideale moment komt gemiddeld maar om de 3 maand voor. De "missing link" om ook in overgekochte of oververkochte situaties toch nog de juiste in- en uitstappen te becijferen werd gevonden in de toepassing van de renko-techniek. Deze benadering laat toe om bij geringere schommelingen toch nog de dubbel-indextrackers aan te houden. Een juist uitgebalanceerde renko-voorwaarde voor in- en uitstap werd door een backtesting over 10 jaar uitgevoerd en diende tot een mathematisch onderbouwde wetenschappelijke basis van de vernieuwde "VCIB-Methodiek 2010".
  Voortaan gebeurt in- en uitstappen volgens een doordacht "systeem" : dwz altijd tijdig om de winstpositie maximaal te verzilveren en een mogelijke verliespositie heel laag te houden. In de werkvergaderingen kunnen de leden zich dan ten volle concentreren op de keuze van de meest performante trackers (index, groeiland, sector of grondstof), de meest opportune valutazone en ook op de controle van de prestaties van de methodiek zelf.

  Stadium 6 : de performante en verfijnde "VCIB-Methodiek 2012"

  Bij trendbeleggen is het heel essentieel te onderzoeken wat de "driver(s)" of "oorzaak" is die de opwaartse of neerwaartse trend veroorzaakt. Zolang die "driver" zijn invloed laat gelden zal de trend ook behouden blijven. Dit is een bijkomend "criterium" om een instap of uitstap te verwezelijken met een "trade". Jaarlijks streven we naar een 15 à 20-tal "trades" met als doel telkens een 5% winst te realiseren. Niet alle "trades" zijn telkens suksesvol : een plotse trendommekeer door te hoge volatiliteit kan soms roet in het eten gooien. Onze continuerende "systematische" aanpak is dan anderzijds wel een garantie op meer zekerheid!

  Stadium 7 : nog meer winstzekerheid door optimale uitstap-parameters in de "VCIB-Methodiek 2013" :
  Heel dikwijls zien we een mooi winstcijfer staan bij een "trendtrade", maar verliezen we ervan daarna vele percenten door te lang te talmen bij een daaropvolgende daling. Dit euvel wordt nu volledig beheerst vanaf de "editie 2013" van de VCIB-Methodiek; Vanaf midden 2012 werd de "gouden regel" van de VCIB-Methodiek definitief toegepast en dat was dan ook de ultieme garantie voor een nog beter resultaat! 


  Deze voortdurende systematische studie van de opeenvolgende beursbewegingen - op basis van de VCIB-Methodiek - door een interactieve groep van meer dan honderd geïnformeerde en gepassioneerde vrienden-beleggers waarborgt een hoge graad van kwaliteit en juistheid in de te nemen beslissingen van het beurshandelen : 20% jaarrendement behoort zo tot de mogelijkheden.


  De werkvergaderingen

  De meetings voor de “actieve leden” gaan - per provincie - door in :

  • West-Vlaanderen : in de multimedia-zaal van bistro "Oud Cortryck" Wijngaardstraat 1 te 8500 Kortrijk 
  • Oost-Vlaanderen : in de zaal van restaurant "' Boerenhof", Gentstraat 2, 9041 Oostakker  ( www.boerenhof.be)
  • Antwerpen : in de conferentiezaal van de Royal Beerschot Hockey en Tennisclub, Groeningenlei 62 te 2550 Kontich(www.beerschot.org)
  • Limburg : in de conferentiezaal van café-restaurant “Truck Stop 26bis" , Industrieweg 15 te 3550 Zolder (www.securetruckstop.eu) zie 26bis
  • Vlaams-Branbant : in de feestzaal van “In den bloeyenden Wijngaerdt” , Markt 14 te Asse (www.denbloeyenden.be)

  • De vergaderruimtes beschikken over projectiemogelijkheden en internetaansluitingen. Een effectieve informatie- en adviesuitwisseling noodzaken om één à tweemaal per maand deel te nemen aan de tafeldiscussies en de interactieve werkvoordrachten. De werkvergaderigen zijn momenteel ingepland als volgt :

  Groep Kuurne

  Groepsportefolio en individueel termijnbeleggen

  1ste donderdag van de maand 19.00u

  Groep Gent

  Groepsportefolio en individueel termijnbeleggen

  4de of laatste donderdag avond 19.15u

  Groep Antwerpen

  Groepsportefolio en individueel termijnbeleggen

  2de maandagavond 19.00u

  Groep Hasselt

  Groepsportefolio en individueel termijnbeleggen

  3de  maandagavond 19.00u

  Groep Brussel

  Groepsportefolio en individueel termijnbeleggen

  4de dinsdag avond 19.30u


    

   iedereen komt met zijn vragen aan bod in de
  interactieve werkvergadering...

    de opleidingscursussen worden "begrijpelijk
  en praktijkgericht" gedoceerd...


  De deelnemers per groep worden beperkt tot max 25 à 30 personen om een vlotte besluitvorming toe te laten.
  De werkvergadering gaat steeds gepaard met een lichte "vrienden-maaltijd".
  Kostprijs 15.00€ all-in voor web-leden / 25.00€ voor belangstellenden(snackmaaltijd met niet-alcoholische drank en het gebruik van de multimediazaal met projectie en internetaansluiting inbegrepen)
  Duurtijd : 3u en 15min (maaltijd= 15 min)

  Hoe lid worden van het VCIB?

  Iedereen die interesse vertoont of nog meer informatie wil bekomen kan vrijblijvend kontakt opnemen met het centrum via email : info@vcib.be of telefonisch op 056/224.336.

  Het centrum heeft zijn administratieve zetel in de St-Amandsdreef 10 te 8510 Bellegem (op weekdagen van 9.00u tot 12.00u).
  De opleidingscursussen gaan door in de multimedia-seminariezaal van het restaurant 't Boerenhof , Gentstaat 2 te Oostakker.

  De kandidaat leden worden - na hun contactname- uitgenodigd naar een introductiesessie. Van zodra een kandidaat-lid de 3 vormingscursussen heeft gevolgd en zijn jaarlidgeld heeft betaald, wordt hij/zij “volwaardig lid”. Vanaf dan kan het lid ook participeren in de VCIB-clubportefeuille en zal hij/zij de aan- en verkoopsignalen ontvangen van alle “trades” in de moederportefeuille.