VCIB-CRYPTO-CLUB

DE VCIB-CRYPTO-CLUB

De VCIB-CRYPTO-CLUB heeft een 3-voudige missie :

  1. Opleiding geven aan de particuliere belegger om hem de juiste én voldoende kennis bij te brengen om aan de slag te gaan met crypto-valuta, crypto-ETF’s en aandelen uit de sector van de blockchain-technologie. De belangrijkste cursusdoelstellingen zijn het behalen van een mooi rendement en het herleiden van de risico’s tot een minimum. Die opleiding wordt opgesplitst in een 1-daagse basiscursus bij de introductie van het nieuwe clublid en een permanente opleiding achteraf aan alle leden via presentaties van nieuwe thema’s gedurende de crypto-werkvergaderingen.
  2. Het uitwerken en voortdurend verbeteren – op wetenschappelijke basis - van een methodische manier van beleggen, nl de VCIB-CRYPTO-Methodiek, die éénduidig het juiste moment aangeeft van aankopen en verkopen om het hoogst mogelijk rendement te bekomen.
  3. Een snel en krachtig communicatiesysteem opzetten en onderhouden dat die optimale in- en uitstap-signalen, gegenereerd door de VCIB-Methodiek, snel doorstuurt naar alle rechthebbende leden.

De CRYPTO-opleiding

De opleiding is zo opgevat dat elke belangstellende belegger, zonder enige voorkennis, na één volledige cursusdag voldoende kennis heeft om zijn eerste stappen te zetten in deze nieuwe wereld van de crypto-valuta.

Dit is de 4de cursusdag in de algemene VCIB-beursopleiding, maar hij kan ook apart gevolgd worden.

DAG

CURSUS

DATUM

4

De CRYPTO-valuta

a. Ontstaan, diverse munten, de beste beleggingsplatformen (aankoop)

b. “Wallets : on-line, software-wallet, hardware wallets; crypto-adressen, personal and public keys

c.de beste opvolgingsmethode voor de voornaamste munten – bibliotheek van 50 crypto-munten

d. Toepassing van de "VCIB-CRYPTO-Methodiek2018" op de crypto’s.

e. Veiligheid, risico’s en betrouwbaarheid

f. Zelf aan de slag : het praktisch handelen van elke dag

Blockchain-technologie

a. Structuur en werking van de “blocks”; cryptografisch “hashen”

b. De taak van de “miners” /”nodes”

c. De “blockchain” als toekomstige technologische revolutie

Crypto-waarden op de klassieke beursvloer :

1) De ETF’s op bitcoin en ethereum

2) De (nieuwe) aandelen die rechtstreeks gelinkt zijn met de blockchain-technologie. Hier zitten toekomstige Google’s en Apple’s tussen!


zaterdag 1 DEC 


 


Alle cursussen

in

Oostakker

De cursus over de crypto-valuta en de blockchain-technologie behelst 4 syllabi (zo’n 300 slides,) waaronder de nieuwe uitgave van de "VCIB-CRYPTO-Methodiek2018". Deze cursussen zijn bijzonder geschikt als een grondige en brede kennismaking met deze nieuwe wereld van “digitale roerende goederen”. Veel belang wordt gehecht aan de praktijk van het crypto-beleggen, zodat alle deelnemers in staat zijn op een methodische manier heel beheerst een beperkt kapitaal in dit domein te investeren. Ook al ben je nog wantrouwig t.o.v. van dit volatiel beleggingsmiddel, toch is het nu de moment om er alles over te weten te komen. Dan pas kan je met kennis van zaken je hierover uitspreken of je juiste mening vormen.

Praktische gegevens voor een “gewone” cursusdag :

De cursussen hebben uitzonderlijk plaats in de seminariezaal van

restaurant "'t Boerenhof", Gentstraat 2, 9041 Oostakker ( www.boerenhof.be)

Telkens in één volle-zaterdag cursus : van 9u tot 17u

8.45 : verwelkoming en ontvangstkoffie

9.00 stipt : aanvang sessie 1 (met onderbreking van 10 min)

12.15 : middagmaal

12.45 : aanvang sessie 2 (met onderbreking van 10 min)

15.30 : aanvang sessie 3 (met onderbreking van 10 min)

Einde : tussen 16.00 en 17.00 u

Kostprijs per volle-dag : 89€ (alle cursusinfo, syllabus, lijst beurssites, ontvangstkoffie, middaglunch, tijdens de sessies water en koffie incl., wifi) – contant te betalen bij aankomst.

Voor wie van ver komt, wordt telkens gezocht naar “car-pooling”.


De VCIB-CRYPTO-Methodiek2018.

De VCIB-Methodiek bewijst hier nogmaals zijn universeel karakter. Door kleine aanpassingen aan de kruisingen van de EMA’s en de RSI kunnen we exact het optimale moment bepalen van aankoop en verkoop voor elk van de crypto-coins.

Natuurlijk is het belangrijk om op continue wijze de markt-“drivers” te volgen. Dit is het geheel van invloeden die inwerken op de trend van de munten. Heel belangrijk zijn de maatregelen en wetten die de overheden in diverse landen uitvaardigen in het voordeel of nadeel van de crypto-handel.

Crypto-waarden op de klassieke beursvloer :

Wie nog wat wantrouwig staat t.o.v. de volatiele crypto-coins en de soms grillige “exchange-sites” kan toch op eenvoudige wijze onrechtstreeks in de crypto-wereld beleggen bij zijn eigen vertrouwde internetbroker. Deze bieden al verschillende ETF’s aan, die de trend van de bitcoin of ethereum volgen.

Het is ook mogelijk om te profiteren van de vliegende elan van tientallen (nieuwe) aandelen die rechtstreeks gelinkt zijn met de blockchain-technologie. Hier zitten toekomstige Google’s en Apple’s tussen! Dit kan eveneens bij je gewone beursbroker.

Crypto-ETF’s en -aandelen worden nauw gevolgd in de club zodat iedereen er de vruchten kan van plukken.

Het VCIB-communicatie-systeem.

Op de zelfde manier als bij de gewone ETF’s wordt het clublid permanent op de hoogte gehouden van de juiste instap- en uitstapmomenten voor de verschillende crypto-valuta, crypto-ETF’s en -aandelen.

Wekelijks en ook telkens zich een belangrijk feit voordoet ontvangt het crypto-lid een email met de nodige informatie. Zo kan hij – goed geïnformeerd – de juiste beslissing nemen in zijn eigen persoonlijke portefeuille.

Hoe wordt je lid van de VCIB-CRYPTO-CLUB?

Eerst volg je de VCIB-opleiding : 1 volle dag cursus “de crypto-valuta en de blockchain-technologie” – kostprijs 89€ eetmaal inbegrepen (zie data en locatie hierboven).

Dan wordt je VCIB-web-lid door het betalen van een jaarlidgeld van 174.24€ (12 x 12€/mnd + BTW). Hiervoor ontvang je een factuur.

Vanaf dat moment ontvang je alle stuurdocumenten en signaal-emails om de juiste beslissingen te treffen in je crypto-portefeuille of gewone effectenrekening.

Contact met de VCIB-CRYPTO-CLUB.

· Inschrijvingen of vragen kunnen via info@vcib.be

· Je kan ook terecht op 056/224.336 voor een crypto-babbel.