VCIB “VIX-PROJECT” 2019

HET “VCIB-PROJECT 2019”

De “VCIB-PROJECT 2019” heeft een 3-voudige missie :

<!--Opleiding geven aan de particuliere belegger om hem de juiste én voldoende kennis bij te brengen om aan de slag te gaan met de VIX-trackers. Dit zijn ETF’s uit de sector van de volatiliteitsindexen. De belangrijkste cursusdoelstellingen zijn het behalen van een mooi rendement en het herleiden van de risico’s tot een minimum. Die opleiding wordt opgesplitst in een 1-daagse basiscursus bij de introductie van het nieuwe clublid en een permanente opleiding achteraf aan alle leden via presentaties van nieuwe thema’s gedurende de werkvergaderingen.

<!--We steunen volledig op onze methodische manier van trendbeleggen, nl de VCIB-Methodiek, die éénduidig het juiste moment aangeeft van aankopen en verkopen om het hoogst mogelijk rendement te bekomen. Voor het volgen van de VIX-ETF’s zullen we de parameters van de VCIB-Methodiek aanpassen om de beleggingssignalen te versnellen, zodat ze ook in een volatiele omgeving op het juiste moment worden gegenereerd.

<!--Een snel en krachtig communicatiesysteem opzetten en onderhouden dat die optimale in- en uitstap-signalen, gegenereerd door de VCIB-Methodiek, snel doorstuurt naar alle rechthebbende leden.

De VIX-opleiding

De opleiding is uitsluitend voorbehouden aan de leden of belangstellenden die de 3-daagse VCIB-beursopleiding reeds hebben gevolgd. Dit is een 4de , maar optionele cursusdag in de algemene VCIB-beursopleiding.

DAG

CURSUS

DATUM

4

De VIX-trackers

       Situeren van de VIX-trackers binnen de 8 VCIB-beleggingsdomeinen

       Wat is en hoe werkt de Volatiliteitsindex? De VIX-ketting : van SP500 naar VIX-index naar VIX-futures tot de VIX-ETF’s

       De bijzondere eigenschap van de VIX-ETF’s : naast de gewone trendvorming bij stijgende of dalende VIX komt de bijzondere trendvorming bij een gelijkblijvende, maar zeer lage en zeer hoge VIX. Dit leidt tot een uitzonderlijk winstpotentieel

       Overzicht van de bestaande VIX-trackers, hun uitgevers en geschiedenis

       De risico-beheersing en enkele opmerkelijke maar probleemloos te vermijden gevaren.

Beleggen met de VIX-trackers

A . Keuze van de on-line broker : VIX-ETF’s beschikbaar en mogelijkheid om met CfD-modus te werken

B. werken met CfD’s : Contract for Difference

C. De verschillende hulpindicatoren die bruikbaar zijn ngl je analytische kennis : de VIX-index, de VIX-future-structure (contango of backwardation), het VXX/VXV-rapport, SPA50R-indicatie, SPX/VIX onder Renko,

D. Toepassing van de VCIB-Methodiek2019, met aangepaste indicator-parameters voor de VIX-ETF’s – genereren van aan- en verkoopsignalen

E. Uitgebreide oefenstonde met diverse specifieke VIX-situaties

F. Zelf aan de slag : het praktisch handelen van elke dag

VCIB communicatie-systeem

Hoe je eigen portefeuille koppelen aan de VCIB-clubportefeuille? Hoe de aan- en verkoopsignalen ogenblikkelijk ontvangen via email en rechtstreeks in je portefeuille?

Hoe de “VCIB-SIGNAAL”-brochure met technische en fundamentele analyse van de 8 investeringsdomeinen wekelijks bekomen?

zaterdag 4 mei

Alle cursussen

in

Oostakker

De cursus over de VIX-trackers behelst 3 syllabi (zo’n 150 slides,) waaronder de nieuwe uitgave van de "VCIB-VIX-Methodiek2019" en “Werken met Contract for Difference”. Veel belang wordt gehecht aan de praktijk van het VIX-beleggen, zodat alle deelnemers in staat zijn op een methodische manier heel beheerst een beperkt kapitaal in dit domein te investeren. Ook al ben je nog wantrouwig t.o.v. van dit soms volatiel beleggingsmiddel, toch is het nu de moment om er alles over te weten te komen. Dan pas kan je met kennis van zaken je hierover uitspreken of je juiste mening vormen.

Praktische gegevens voor een “gewone” cursusdag :

De cursussen hebben uitzonderlijk plaats in de seminariezaal van

restaurant "'t Boerenhof", Gentstraat 2, 9041 Oostakker ( www.boerenhof.be)

Telkens in één volle-zaterdag cursus : van 9u tot 17u

8.45 : verwelkoming en ontvangstkoffie

9.00 stipt : aanvang sessie 1 (met onderbreking van 10 min)

12.15 : middagmaal

12.45 : aanvang sessie 2 (met onderbreking van 10 min)

15.30 : aanvang sessie 3 (met onderbreking van 10 min)

Einde : tussen 16.00 en 17.00 u

Kostprijs per volle-dag : 89€ (alle cursusinfo, syllabus, lijst beurssites, ontvangstkoffie, middaglunch, tijdens de sessies water en koffie incl., wifi) – contant te betalen bij aankomst.

Voor wie van ver komt, wordt telkens gezocht naar “car-pooling”.


De VCIB-VIX-Methodiek2019.

De VCIB-Methodiek bewijst hier nogmaals zijn universeel karakter. Door kleine aanpassingen aan de kruisingen van de EMA’s en aan de parameter van de RSI kunnen we exact het optimale moment bepalen van aankoop en verkoop voor de VIX-ETF’s.

Het VCIB-communicatie-systeem.

Natuurlijk is het belangrijk om op continue wijze de markt-“drivers” te volgen. Dit is het geheel van invloeden die inwerken op de trend van de volatiliteit of ook “beursangst” genoemd. De “drivers” hiervan liggen in lijn met de factoren die ook de algemene beursindexen beďnvloeden.

Wekelijks ontvang je via de brochure “VCIB-SIGNAAL” per email een grondige analyse op technisch/grafisch en fundamenteel vlak.

Op de zelfde manier als bij de gewone ETF’s wordt het clublid permanent op de hoogte gehouden van de juiste instap- en uitstapmomenten voor de VIX-trackers.

Ook telkens zich een belangrijk feit voordoet ontvangt het clublid een email met de nodige informatie. Zo kan hij – goed geďnformeerd – de juiste beslissing nemen in zijn eigen persoonlijke portefeuille.

Hoe wordt je lid van de VCIB-CLUB?

Eerst volg je de VCIB-opleiding : 3 volle dagen cursus – kostprijs 89€/dag eetmaal inbegrepen (zie data en locatie hierboven).

Van na de 2de cursusdag kan je al volwaardig VCIB-lid worden door het betalen van het jaarlidgeld van 174.24€ (12 x 12€/mnd + BTW). Hiervoor ontvang je een factuur.

Vanaf dat moment ontvang je alle stuurdocumenten en signaal-emails om de juiste beslissingen te treffen. Je kan dan ook je eigen portefeuille laten koppelen aan de clubportefeuille.

Contact met de VCIB-CLUB.

· Inschrijvingen of vragen kunnen via info@vcib.be

· Je kan ook terecht op 056/224.336 voor een persoonlijke beursbabbel.